PrivacyverklaringAlgemeen

Dit is de privacyverklaring van Helmut's Art. Helmut's Art is 1 rechtspersoon: Helmut Böhm. Ik respecteer uw privacy en houd mij aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door mij wordt verzameld. Omdat ik mijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik u deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunt u altijd bij mij terecht via de contactgegevens die u onderaan deze website ziet staan.

Verwerkte gegevens

Ik maak onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan mij verstrekt zonder dat u daar misschien bewust van bent. Daarnaast verzamel ik gegevens die u actief aan mij verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u klant van mij wordt of u mij een e-mail stuurt met gegevens.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan mij verstrekt gebruik ik om het bezoek aan mijn website bij te houden. Tevens worden deze gegevens in combinatie met de passief verstrekte gegevens van andere bezoekers gebruikt voor algemene website statistieken, bijvoorbeeld om te zien hoe vaak een bepaalde pagina binnen Helmut's Art bezocht wordt. De gegevens die u actief aan mij verstrekt gebruik ik om mijn diensten aan u te kunnen verlenen en mijn administratie bij te houden. Uw gegevens wordt alleen door mij gebruikt en nooit aan een andere partij gegeven of verkocht zonder uw toestemming.

Verkrijgen passieve gegevens

Bij het bezoeken van helmutsart.nl worden een paar technische gegevens geregistreerd. Dit zijn het IP-adres van uw computer, de laatste internetpagina die u heeft bezocht voordat u op helmutsart.nl kwam en de pagina's die u binnen helmutsart.nl bezoekt.

Verkrijgen actieve gegevens

Indien u klant wordt van mij vraag ik om uw adresgegevens. Tevens kunnen er nog diverse andere gegevens zijn die u actief aan mij verstrekt, zoals uw e-mail adres.

Opslaan gegevens

Alle gegevens die u verstrekt aan mij, zowel de passief verkregen gegevens als de actief verkregen gegevens, worden opgeslagen in databases. Deze databases zijn naar alle redelijkheid ontoegankelijk voor derden en kunnen dus alleen door mij ingezien worden. Ik sla geen bijzondere gegevens op, zoals gegevens over ras, gezondheid en geloofsovertuiging waarvoor extra strenge regels gelden. Ook sla ik geen gegevens op over personen jonger dan 16 jaar. Alle gegevens worden in beginsel oneindig bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u mij een verzoek sturen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar het e-mailadres dat onderaan deze website staat. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke gegevens het verzoek ziet. Ik zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ik de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende gegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. U ontvangt na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een schriftelijk bevestigingsbericht. Indien ik de betreffende gegevens (gedeeltelijk) niet heb verwijderd, stuur ik u een bericht waarin ik toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Mijn webhost

Uw gegevens worden opgeslagen in databases die gehost worden door webhost Antagonist B.V. De algemene voorwaarden van de webhost en de relatie tussen mij en de webhost met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u hier bekijken: https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf